गण्डकी प्रदेश

रोल्पाका अग्निपीडितलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण