यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु र कृषक पूजा

२२ दिन अगाडि