विकासोन्मुख देशहरुमा विकासलाई वोझको रुपमा बुझ्ने परिपाटी हावी रहेको पाईन्छ

८ महिना अगाडि केशव प्रसाद भट्टराई